تبلیغات
تبلیغات

کتاب آموزش گلدوزی با چرخ خیاطی

۱

, کتاب آموزش گلدوزی با چرخ خیاطی
, کتاب آموزش خیاطی به روش متری
, کتاب آموزش خیاطی به روش مولر
, کتاب آموزش تعمیر چرخ خیاطی قدیمی
, کتاب آموزش خیاطی فنی حرفه ای1
 تودوزی گوشه های سجاف : بعضی وقتها قسمتی رو که میخواید تو بذارید، به یه گوشه یا زاویه برمیخورید.مثل یقه هایی که حالت گوشه دار دارن مثل یقه خشتی و یا مثل دامنهایی که چاک دارن و شما باید پای دامن رو و قسمت چاک رو با همدیگه تودوزی کنید. برای سجاف یقه باید ابتدا سجاف رو با پهنای مناسب قیچی کنید.بعد درز سجاف و یقه رو به هم بدوزید. اگه یقه صافه، که میتونید برای وصل کردن لبه اون به داخل لباس از یکی از روشهای گفته شده برای تو دوزی یا پس دوزی استفاده کنید.

کتاب آموزش خیاطی به روش متری

۱۰

, کتاب آموزش خیاطی به روش متری
, آموزش شلوار به روش مولر
, آموزش الگو به روش مولر
, رسم الگو خیاطی با تصویر
 
, دانلود ژورنال خیاطی با الگو
دانلود کتاب نازک دوزی

نوشته‌های اخیر