تبلیغات
تبلیغات

دانلود نرم افزار کامل آموزش خیاطی

۲

, دانلود نرم افزار کامل آموزش خیاطی
, مرجع کامل دانلود آموزش خیاطی
, دانلود نرم افزار آموزش کامل خیاطی
, دانلود آموزش کامل خیاطی
, آموزش رایگان و کامل خیاطی- از چهارلای بسته پارچه نصف دور مچ به اضافه 3 سانت کرده به سمت چپ می رویم. سپس خط زیر آستین را رسم می کنیم.
5- بعد از برش، آستین را از هم جدا می کنیم. از دولای بسته 4 سانت پیله و 3 سانت فاصله داده تا آنجا ادامه می دهیم که گشادی آستین به اندازه حلقه آستین لباس به شود.
6- پیله وسط آستین روبروی هم می شود بعد هر دو طرف را روبه بالا پیله می دهیم، مانند شکل ترسیم و دوخت آستین مثل درس شماره 30 است.

آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس سی و نهم - روش دوخت آستین دراپه - تصویر 2

آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس سی و نهم - روش دوخت آستین دراپه - تصویر 3

آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس سی و نهم - روش دوخت آستین دراپه - تصویر 4نوشته‌های اخیر