تبلیغات
تبلیغات

دوخت دامن ترک کلوش

۶


دوخت دامن ترک کلوش,
دوخت دامن جلو کوتاه پشت بلند اموزش دوخت چادر عربی ,
دوخت دامن کلوش ,
دوخت دامن اریب,
دوخت دامن پلیسه بچه,
دوخت دامن لی,
آموزش مدل دامن شماره 2 ( دامن فون 1 یا دامن چهار اوازمان )


[تصویر: 13769871251.jpg]


از ویژگی های دامن فون این است که در قسمت کمر کاملا قالب بدن است ولی پنس ندارد و از قسمت خط باسن به پایین کمی گشاد می شود.

طریقه کشیدن الگو

الگوی دامن ساده کنترل شده را می کشیم در الگوی جلو دامن از خط باسن از وسط جلو تا زیر پنس بزرگ را اندازه زده و به همین اندازه از پای دامن داخل می شویم و نقطه بدست آمده را به پنس جلو به صورت خطی مستقیم وصل می کنیم .

در الگوی پشت هم روی خط باسن فاصله خط وسط پشت تا انتهای پنس بزرگ را اندازه زده و در پای دامن به همان اندازه داخل شده و به صورت خطی مستقیم به انتهای پنس بزرگ پشت وصل می کنیم .


الگوی دامن چهار اوازمان

[تصویر: 13807176143.jpg]


این دو خط بدست آمده را بعد از بستن پنس های کمر بریده و باندازه ای که باز شد در پای دامن اوازمان می دهیم .

اوزمان:فضایی که برای گشاد شدن الگو ایجاد می کنیم. مانند تصویر زیر

الگوی چهار اوازمان کتاب خیاطی فنی حرفه ای

[تصویر: 13769781621.jpg]


نکته : مقدار اوازمان پای دامن بدلخواه است در صورتی که بخواهیم قسمت فون پای دامن کمتر باشد بدلخواه از 3 تا 5 سانت در پای دامن اوازمان می هیم مطابق شکل بالا


طرز گذاشتن الگو روی پارچه جهت برش ( عکس از دو جهت گرفته شده است)


[تصویر: 13769781622.jpg]

[تصویر: 13769781623.jpg]


طرز دوخت : به مانند دامن ساده عمل می کنیم

نکته: هم میتوان بالای دامن را زیپ و کمر دوخت و هم به صورت کمر کشی


موفق باشید New1New1

 

آموزش مدل دامن شماره 3 (دامن فون شماره ۲ یا هشت اوازمان )

[تصویر: 13769976041.jpg]

الگوی دامن فون شماره ۱ را میکشیم بعد در الگوی جلو از پایین پنس کوچک خطی مستقیم تا لبه دامن می کشیم و ساسون کوچک هم بسته می شود
در این دامن ما ساسون 2 سانتی زیپ رو که در قسمت خط وسط پشت رسم کرده بودیم دیگه رسم نمیکنیم و این ساسون رو به وسط ساسون 2 سانتی پهلو و 3 سانتی پشت منتقل میکنیم به این صورت که در الگوی پشت فاصله مابین ساسون بزرگ و ساسون پهلو را اندازه زده و تقسیم بر 2 کرده و روی خط کمر علامت می گذاریم و از این نقطه 1 سانت به طرف راست و 1 سانت به طرف چپ رفته و به صورت ساسون کوچک 2 سانتی به خط باسن کوچک وصل می کنیم . (مانند الگوی زیر )


الگوی دامن هشت اوازمان

[تصویر: 13807367641.jpg]

الگوی دامن هشت اوازمان در کتاب خیاطی فنی و حرفه ای

[تصویر: 13769941703.jpg]

حالا یک ساسون 3 سانتی و 2 سانتی در جلو و یک ساسون 3 سانتی و 2 سانتی در پشت داریم وسطهای این ساسونها را یک خط مستقیم به پایین دامن وصل میکنیم

دو خطی که تا انتهای پنس بزرگ است در جلو و پشت قیچی می کنیم و دو خط جدید در پشت و جلو که تا انتهای پنس کوچک است را هم قیچی می کنیم
پنس ها را روی خط کمر بسته و خطوط قیچی شده خود بخود باز می شود اگر گشاد دوست داریم به همون اندازه ای که باز شده اوازمان می هیم در غیر اینصورت همان 5 سانت اوازمان می دهیم

به علت بسته شدن پنس ها روی خط کمر پشت ، خط کمر 2 سانتی متر تنگ تر می شود می توانیم از 2 سانتی متر محل زیپ صرف نظر کرده و زیپ را روی خط صاف پشت بدوزیم. در صورتی که در قسمت پشت ، گودی کمر پوشنده گود باشد 2 سانتی متر کمبود را از محل کنترل کمر در قسمت پهلو جبران می کنیم و پنس زیپ را دست نمی زنیم در این صورت الگو به شکل زیر می شود ( پنس زیپ در جای خودش باقی می مونه )[تصویر: 13769978191.jpg][تصویر: 13769941701.jpg]
نکته : زیپ این دامن به پهلو دوخته میشود و پشت این دامن روی دولای بسته پارچه قرار میگیردالگوی آماده شده جهت قرار دادن روی پارچه و برش

[تصویر: 13769973241.jpg]

طریقه قرار دادن الگو روی پارچه هم به مانند دامن فون 2 عمل می کنیم و دوخت این دامن هم راحت است و به مانند دوخت دامن اولیه انجام می دهیم

درد من، درد فراق است، خدایا کم نیست / اشکهایم بجز از فراق و غم و ماتم نیست

بر دل غم زده و بغض پر از فریادم / بجز آن لطف نگاه پدرم مرهم نیست

 

 

 

هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر