تبلیغات
تبلیغات

آموزش رسم الگو و راهنمای دوخت پالتو بچگانه

۰

آموزش رسم الگو و راهنمای دوخت پالتو بچگانه ,
الگو برای دوخت پالتو زمستانی ,
مدل دوخت پالتو ,
طریقه دوخت پالتو دخترانه,
طریقه دوخت پالتو,
الگوی دوخت پالتو زنانه ,

مدل پالتو/ 3

مدل پالتو/ 3

مدل پالتو/ 3

مدل پالتو/ 3

مدل پالتو/ 3

مدل پالتو/ 3

مدل پالتو/ 3

 

 

ابتدا کل پارچه را لایی حریر یا پیر کاردین بکشید یا ابتدا الگو را روی پارچه
انداخته پارچه را ببرید بعد الگورا باز کرده قسمتهای لازم را لایی پیر کاردین
بچسبانید دوباره الگورا سوزن زده و خطوط را مشخص کنید که صورت اول راحت تر است.

1RMl
سپس الگو را از کمر بریده بجز قسمت اول الگوی جلو روی لایی مویی که از جنس ضخیم و
آهار داریست (تقریبا شبیه به مقوا )قرار داده و بدون در نظر گرفتن زاپاس ببرید و
روی تنه طوری نصب کنید(لایی را حتما با آب پاش خیس کرده بعد اتو کنید تا بهتر
بچسبد )

که تکه شماره ۱جلوی لباس را کامل وبقیه تکه ها را تا کمر بپوشاند دقت کنید
که چرتهای لایی مویی دقیقا روی چرت لباس بیافتد بر خلاف لایی معمولی که به سجاف
چسبانده میشود لایی مویی به تنه چسبانده میشود دورتا دور لایی مویی را با دست و با
نخ همرنگ زیگزاگ زده ودر حقیقت لایی مویی خط دوخت ماست دقت کنید لایی همیشه لطیفتر
و نازکتراز پارچه باشد داخل پنسها درلایی مویی دور ریخته میشودچرت در لایی مویی به
صورت کلیپ است. داخل پنسها در لایی مویی باید خالی شود یک طرف از برگرد یقه را نیز
لایی مویی بچسبانید . درلاسکن یقه وبرگرد یقه از داخل سرتاسرسوزن یقه میشود.

 نکاتی در خصوص آسترکشی                                                                                                                    

 قبل از آستر کشی روی پارچه اصلی تغییراتی نسبت به قبل وجود دارد مثلا در پالتو زاپاسها مثل قبل است با این تفاوت که هم در پایین آستر هم در پایین لباس ۵ سانت زاپاس میخواهیم. برای
برش آسترنیز تکه شماره ۱از پارچه بریده میشود بدون اینکه لایی مویی داشته باشد
بقیه کار از آستری برش میخورد زاپاسهای لبه آستین ۵ سانت میشود اما زاپاس لبه
آستری آستین فقط ۱ سانت است . تکه وسط پشت در آستر باید پیلی داشته باشد یعنی خط
وسط پشت را ۱ الی ۵/۲ سانت از دولای بسته فاصله می دهیم.

دانلود کتاب ۹۰ آموزش برتر خیاطی به زبان فارسی

بعد الگو را فیکس میکنیم
به طول ۱۰ الی ۱۲ سانت از یقه روی خط وسط پشت را دوخته مابقی دوخته نمیشود این
مقدار فضا برای این است که پشت آستری نکشد(روی الگوعلامت زده چرت بخورد از چرت به
پایین ۱۰ الی ۱۲ سانت دوخته شود) ابتدا آستر را به تنه دوخته  آستین را به این ترتیب آستر میکشیم که رو خط
الگو که لبه آستین ماست کوک میزنیم تا هنگام تا کردن لبه آستین مشخص شود.

بعد داخل
تن فرد کنید تا مطمئن شوید آستین بلندیا کوتاه نیست .برای آنکه تشخیص بدهیم کدام
آستر برای کدام آستین است : آستین وآستر رابه صورت برعکس روبروی یکدگر از سمت برش
قرار میدهیم درز ها باید روبروی یکدیگر بایستد .بعد همانگونه برعکس آستین ها را لب
به لب کرده با یک سانت زاپاس لبه اش را چرخ میکنیم . بعد آستر را بالا کشیده لبه
آستین را از همان ۱ سانتی که چرخ کردیم به صورت شل به تنه پس دوزی میکنیم . بعد
آستین را به تنه خورد میدهیم .درز کوتاه به زیر بغل یا یک سانت به سمت جلو متصل
میکنیم و درز بلند به سمت کارور پشت میدوزیم .
سوزن یقه

روی قسمت شماره ۱ الگوی
جلو روی تنه لباس از نقطه شماره ۱۵ که چرت زده بودیم تا انتهای لاسکن خطی میکشیم داخل
این خط باید به صورت جناقی سوزن یقه شود در هنگام دوخت برگرد یقه را از طرفی که
لایی مویی چسبانده اید سوزن یقه جناقی کنید .

 نوار دوزی

 روی قسمت شماره ۱ الگوی جلو روی
تنه لباس از نقطه شماره ۱۵ که چرت زده بودیم تا انتهای لاسکن خطی کشیده بودیم روی
نقطه ۱۵ نواری را با سوزن فیکس میکنیم تا انتهای خط کشی نوار را اندازه میزنیم و
کمی میکشیم و انتهای نوار را نیز با سوزن فیکس میکنیم روی نوار را چرخ میکنیم .

1ROc

اپل دوزی

اپل پشم شیشه یا پنبه ای تهیه
کنید به صورت مربع میباشد ابتدا دورتا دوراضافات اپل را جدا کرده مربع را از قطر
به دو نیم میکنیم سپس هر دو را روی هم قرار داده و به صورت نیم دایره برش میزنیم
سپس هرکدام را جداگانه وسطش را پیدا میکنیم با خود کار علامت میزنیم. بعد اپل را
طوری از وسط تا کرده که یک طرفش کمی کوتاهتر باشد قسمت کوتاه جلوی لباس و قسمت
بلند پشت لباس تنظیم کرده لباس را برگردانده از رو جای دقیق اپل را تشخیص میدهیم
سپس با سوزن فیکس کرده لباس را برمیگردانیم ابتدایش را به لبه سرشانه بست میزنیم و
انتهایش را با یک بست روی سرشانه محکم میکنیم.

دانلود کتاب ۹۰ آموزش برتر خیاطی به زبان فارسی

فیتیله
از
اریب پارچه مستطیلی به عرض ۳ الی ۴ و طول ۲۰ سانت بریده از عرض طوری تا میکنیم که
یک طرفش ۱ سانت بیشتر داشته باشد دو لب را به هم دوخته و هرگز اتو نمیکنیم چون
باید قلنبگی داشته باشد . بعد فیتیله را از وسط تا کرده چرت میزنیم . چرت را روی
وسط سرشانه قرار داده فیکس میکنیم بعد از داخل بطوریکه نقطه اتصال آستین به سرشانه
از نمای خارج تحت تاثیر قرار نگیرد فتیله را دوخت میزنیم .
طریقه دوخت

 ابتدا قبل از آنکه لباس سنگین
شود جادکمه ها را فیلتابی کنید بعد برش جلو را بدوزید و بعد جیبها را فیلتابی کنید
زیرا اگر پالتو سنگین شود این کار بسیار دشوار میگردد ،بعد از آن سجاف را بدوزید.آستین
ها را لوله کنید دقت کنید وقتی به زاپاس لب آستین رسیدید دو خت را کمی اریب کنید
تا وقتی لبه استین را برمیگردانیم تنگ نباشد.چند نقطه در آستر باید به تنه فیکس شود
( ۱ – تکه سجاف که از خود پارچه اصلی است به تنه فیکس شود ۲ – یقه به لبه آستر
فیکس شود ۳ – هرآستین با دو نوار ۵سانتی از زیر بغل و سرشانه به تنه وصل شود )  وقتی کار به پایان رسید سجاف را از پایین به
تنه چرخ کنید بعد زاپاس ۵ سانتی تنه را تا زده ، اتو و پس دوزی کنید . بعد آستررا
کمی شل روی کار تنظیم کرده درزها را کاملا روبروی هم قرار میدهیم بطوریکه حتی چرت
های کمرهم رویهم قرار بگیرد. سپس از ابتدای سجاف از دو طرف به سمت مرکز آستر را به
تنه پس دوزی میکنیم (ابتدای سجاف را کمی کج می آییم ) در مرکز کار چون از بالا
پیلی خورده ما هم پیلی میدهیم .

 جا انداختن آستین آستر
ابتدا
دست را داخل آستین کرده دقت میکنیم آستین از داخل نپیچیده باشد و همانجور دوخته
نشود. از پایین با دست بیرون کشیده لبه سرشانه را به لبه آستین به همان صورت که از
رو باید دیده شود با دست نگه داشته تا نچرخد بعد پالتو را برعکس میکنیم همان طوراز
پشت کار سوزن زده بعدبه آستر تنه دوخت میزنیم . راه دوم اینکه از همان روی کار
آستین را به تنه پس دوزی کنید .
مغزی دوزی لای برشها
ابتداجایی که صابون رولت کرده
ایم رابا نخ رنگی کوک میزنیم بعد قیطان را ازبیخ به یکی از پارچه ها کوک میزنیم سپس
دو پارچه را به هم جوری سوزن میزنیم که قیطان از بیخ هردو مشخص شود سپس با پایه
زیپ چرخ میکنیم.

هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر