تبلیغات
تبلیغات

الگوی مدل مانتو آستین سرخود

۸

الگوی بافت آستین رگلان ,
الگوی مدل مانتو آستین سرخود ,
کت نیم آستین ,
الگوی آستین رگلان یقه گرد چین دار,
الگوی بلوز آستین کلوش,
مدل پیراهن آستین کیمونو,
اندازه های لازم:
دور بازو: متر را در قسمت برجسته ی بازو قرار داده، دور بازو را اندازه می زنیم.
قد آستین از سرشانه تا مچ: متر را در قسمت سرشانه قرار داده تا مچ را اندازه می زنیم. قد آستین از سرشانه تا آرنج: متر را در قسمت سرشانه قرار داده تا آرنج را اندازه می زنیم.

akairan

نوشته‌های اخیر