تبلیغات
تبلیغات

کتاب آموزش خیاطی لباس کودک

۰

,کتاب آموزش خیاطی لباس کودک
, خرید کتاب آموزش کامل خیاطی
, خرید کتاب آموزش خیاطی مولر
, خرید کتاب آموزش خیاطی پیشرفته
, کتاب آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی
  برای پارچه هایی که ضخیم اند و یا طوری هستند که نمیتونیم خردشون بدیم، لبه اضافه سجاف رو بچینید و بعد نوار اریب  رو به پای دامن چرخ کنید و بطرف تو برگردونید،طوری که چند میلیمتر از پارچه اصلی دامن بطرف تو برگرده.سپس نوار اریب رو به دامن پس دوزی کنید.  

نوشته‌های اخیر