تبلیغات
تبلیغات

الگو آستین درز دار

۱

الگو آستین درز دار,
مدل مانتو نیم کلوش,
پیراهن کوتاه آستین دار,
    مدل پیراهن بلند و آستین کوتاه,
مدل آستین بلوز مجلسی ,
الگوی آستین ساده,

ابتدا الگو ساده استین را میکشید

فاصله ر ز دوقسمت شده

فاصله ن م سه قسمت شده

دور بازو +4 چهار قسمت شده

فاصله ل ک اندازه سرشانه تا ارنج است که 33 سانت است

نوشته‌های اخیر