تبلیغات
تبلیغات

روش الگو یقه انگلیسی خیاطی

۲

, کتاب خیاطی به روش مولر با انواع یقه ها
, نام یقه های مختلف در خیاطی
, خیاطی دوخت یقه مردانه پایه جدا
, روش الگو یقه انگلیسی خیاطی
, الگوی خیاطی انواع یقه
تو دوزی با دوخت ساده چرخ : در این روش پارچه رو تا می کنیم و بعد یه مقدار از لبه اون رو دوباره تا زده و روی اون رو چرخ می کنیم.کابرد این روش در مورد پارچه های نسبتا ظریفه، چون برای پارچه های ضخیم بخاطر اینکه دو بار تا میشه و بعد دوخته میشه، ضخامت زیادی رو ایجاد میکنه.

نوشته‌های اخیر