تبلیغات
تبلیغات

آموزش دوخت مانتو ساده

۴

آموزش دوخت مانتو ساده,
دوخت مانتو فرم اداری لباسفرم اداری؛مانتو مدارس,
طریقه دوخت مانتو ساده,
الگوی دوخت مانتو پانچو,
الگو دوخت مانتو,
دوخــت انـواع مانتـو :: مانتو چرمین

ایده ما برای مانتو ترکیب جنسیت های متفاوت در یک طرح است که این جنسیت ها را از 2 رنگ متفاوت نیز انتخاب کرده امی، استفاده از جنسیت چرم در سرشانه ها ، جیب و پشت آستنی، این طرح را در رده طرح های اسپرت جای داده است. پیشنهاد میکنیم از کیف و کفش چرم و هماهنگ با مانتو خود استفاده کنید، توجه داشته باشید که به همراه داشنت یک جفت دستکش چرم، وقار شما را دو چندان میکند.

 

ایده ما برای مانتو  ترکیب جنسیت های متفاوت در یک طرح است که این جنسیت ها را از 2 رنگ متفاوت نیز انتخاب کرده امی، استفاده از جنسیت چرم در سرشانه ها ، جیب و پشت آستنی، این طرح را در رده طرح های اسپرت جای داده است. پیشنهاد میکنیم از کیف و کفش چرم و هماهنگ با مانتو خود استفاده کنید، توجه داشته باشید که به همراه داشنت یک جفت دستکش چرم، وقار شما را دو چندان میکند.

قبل از هر چیز باید الگو را دانلود کرده در پایین این بخش. و به مراکز کپی در شهر رفته و از آن پلات بگیرید با سایز تنظیم شده در این الگو سپس مراحل زیر را انجام داده . در ضمن دوستان کم لطفی نکنید بابت نظر!!

بخشهای مختلف الگو:
1- الگوی تکه جلو × 2 
2- الگوی تکه پشت ×1 
3- الگوی تکه آستنی ×2 
4- الگوی تکه برش سرشانه )چرم( ×1 + آس تر ×1 
5- جیب ×2 
6- تکه در جیب )چرم( ×2 + آستر ×2 
7- الگوی تکه آستر جیب ×2 
8- تکه پل سرشانه)چرم( ×2 + آستر ×2 
9- الگوی تکه یقه ×2 
10- الگوی تکه پشت دست ×2 )چرم( + آستر ×2 
11- الگوی تکه سجاف پشت ×2 
a کمربند: مستطیلی به عرض 12 سانتی متر و طول تقریبی 150 سانتیمتر چرم

مراحل دوخت :
الگوی سجاف این مدل را به صورت سر خود طراحی کرده امی که به همراه الگوی تکه جلو میباشد و پس از برش تکه جلو از پارچه، الگوی قسمت سجاف را جدا کرده و از لایی چسب برش زده و روی سجاف پارچه بچسبانید.الگوی سجاف پشت را نیز از روی لایی چسب برش بزنید و به پارچه سجاف بچسبانید.ساسون های کمر و سینه در تکه جلو و ساسون های کمر تکه پشت را دوخته سپس آنها را اتو کنید.در این مرحله برش سرشانه ویک را روی آسترقرار داده و لبه پشت آن را چرخ کرده و سپس درزها را به سمت آستر برگردانده و از قسمت روی پارچه دوخت میلی را برروی آستری بزنید. این مراحل دوخت را روی لبه جلو تکرار کرده، در صورت تمایل دوخت تزئیینی را زده و اتو کنید. ابتدا سر شانه پشت و جلو بالا تنه را بدوزید سپس برش آماده شده را بر روی تکه های پشت و جلو از سمت سرشانه و حلقه آستین به وسیله کوک ثابت کنید. درزهای پهلو را به همدیگر بدوزید. تکه شماره 8 پل سرشانه را روی آستر قرار داده وبه جز درزی که در حلقه آستنی قرار میگیرد بقیه را دوخته و پس از چرخ تزئینی آن را اتو کنید.

مراحل دوخت جیب: 
تکه های شماره 6 را روی آستر گذاشته به غیر از درز بالا مابقی درزها را بدوزید، بعد از دوخت تزئینی آنرا اتو کنید. پیلی های روی تکه جیب را به کمک سوزن و نخ ثابت کرده، در جیب را بالا ی تکه جیب روی پیلی ها قرار داده و سپس آستر جیب را روی آن گذاشته و دور تا دور آنرا چرخ کرده و روی یکی از درزها به اندازه 3 سانتی متر باز بگذارید که جیب را از آن قسمت به سمت رو برگردانیده و پس از اتو کردن جیب را روی عالمت های مشخص شده الگو با سوزن ثابت کرده و اطراف آنرا چرخ تزئینی بزنید. 

مراحل دوخت یقه : 
سرشانه سجاف جلو و سجاف پشت را به همدیگر بدوزید. از الگوی یقه 2 عدد برش زده و یکی از تکه ها را لایی چسبانده سپس درزهای بالای آنرا که داخل گردن قرار می گیرد به همدیگر بدوزید. پس از دوختن، اضافه درز آنرا با قیچی کم کرده و به رو برگردانده و اتو کنید.در این مرحله یقه آماده شده را روی حلقه گردن مانتو ثابت کنید و سجاف را روی آن گذاشته و دور تا دور یقه را چرخ کنید. 

مراحل دوخت آستین : 
2 تکه الگوی شماره 10 را روی آستر گذاشته و دور تا دور آنرا چرخ کنید، سپس در مرکز آستر یک شکاف کوچک زده و از آن قسمت 2 تکه را به سمت رو برگردانید و اتو کنید.تکه های آماده شده را بر روی علامت های مشخص شده ثابت و دوخت تزئینی بزنید.قسمت کاپ آستین را 2 چرخ به فاصله 0/5سانتی متر از همدیگر زده و پس از خورد دادن این قسمت درزهای زیر آستین را بدوزید و پس از اتو کردن آستین را به بالاتنه وصل کنید. 

توجه :
دقت کنید که در هنگام وصل آستنی، تکه پل سرشانه را روی خط سرشانه قرار داده و با همدیگر چرخ کنید.کمربند را دوخته و در صورت تمایل روی پهلوها به وسیله پل کمر آنرا ثابت کنید.
و در انتها : دکمه و جادکمه مرکز جلو را دوخته و دکمه های تزئینی در جیب ها و پلهای سرشانه را نیز بدوزید.


الگو ( سایز : 36 تا 44 ) 

          دوخــت انـواع مانتـو :: مانتو ردا

یکی از مشخصه های مدل ارائه شده استفاده از پارچه حاشیه دار است که معمولا برای استفاده از این پارچه ها دچار مشکل می شویم. حاشیه در بعضی پارچه ها در راه طراحی شده و در بعضی از پارچه ها در بیراه است. در این مدل حاشیه پارچه در راه پارچه است که به دو قد لباس پارچه نیاز داریم.

یکی از مشخصه های مدل ارائه شده استفاده از پارچه حاشیه دار است که معمولا برای استفاده از این پارچه ها دچار مشکل می شویم. حاشیه در بعضی پارچه ها در راه طراحی شده و در بعضی از پارچه ها در بیراه است. در این مدل حاشیه پارچه در راه پارچه است که به دو قد لباس پارچه نیاز داریم.

مانتو رِدا:

یکی از مشخصه های مدل ارائه شده استفاده از پارچه حاشیه دار است که معمولا برای استفاده از این پارچه ها دچار مشکل می شویم. حاشیه در بعضی پارچه ها در راه طراحی شده و در بعضی از پارچه ها در بیراه است. در این مدل حاشیه پارچه در راه پارچه است که به دو قد لباس پارچه نیاز داریم. 
نکته مهم : 

قبل از هر چیز باید الگو را دانلود کرده در پایین این بخش. و به مراکز کپی در شهر رفته و از آن پلات بگیرید با سایز تنظیم شده در این الگو سپس مراحل زیر را انجام داده . در ضمن دوستان کم لطفی نکنید بابت نظر!!بخش های مختلف الگو

1 -تکه جلو لباس 2× 
2 - تکه پشت 1× دولای بسته
3 -آستین 2×دولای بسته 
4 -لبه آستین 2×  دولای بسته

a: نوار به پهنای 12 سانتیمتر و طول 145 از وسط یقه پشت تا لبه دامن جلو  
b: نوار به عرض 2 سانتی متر و طول 55 سانتی متر جهت بسته شدن لباس برشابتدا الگوها را با توجه به خط راه و موازنه آن کپی کنید. در این مدل تکه شماره 1 که جلوی لباس است روی حاشیه پارچه قرار می گیرد و تکه پشت روی دولای بسته برش زده می شود. آستین هم روی دولای بسته پارچه دو بار قیچی می شود. برای یقه قسمت جلوی لباس نوار a را 2 بار برش بزنید و از وسط تا کنید و اتو بزنید. 

برای بسته شدن لباس دو بند باریک b را آماده کنید. لبه آستین نواری به عرض 16 سانتیمتر و طول دور لبه آستین درنظر گرفته شده که از عرض آن تا می شود و هنگام برش از قسمتی از حاشیه پارچه درآورده می شود. 5/ 1 سانتیمتر برای اضافه درز درنظر بگیرید. پایین لباس و چاک در پهلوها را می توانید 5/ 2 سانتیمتر برای برگرد علامت بگذارید.مراحل دوخت :
سرشانه جلو و پشت را بهم وصل کنید و اتو بزنید. تکه لبه آستین را به آستین بدوزید و درز آن را اتو بزنید. حلقه آستین را تا نقطه موازنه به بالاتنه لباس وصل کنید. ادامه گشادی آستین در زیر بغل را بهم بدوزید و آن را اتو بزنید. درز پهلوی بالاتنه پشت و جلو را تا نقطه موازنه بهم وصل کنید. ادامه درز پهلو را به صورت چاک باز بگذارید. 

 تکه a را که آماده کرد هاید از یک سمت به دور تکه جلو و پشت بدوزید و از سمت دیگر آن را پس دوزی کنید. درزها را در این قسمت اتو کنید. برای بسته شدن جلوی لباس دو بند b آماده شده را به خود کمر در قسمت جلو بدوزید.

پایین لباس را 1 سانتیمتر تو داده همراه با چاکها بدوزید.  لباس چون در پایین تقریبا به صورت راست است به این چاکها نیاز است و هنگام پاکدوزی سعی کنید چاکها را به اندازه پایین لباس به داخل تا کنید تا پس از دوخت مرتب تر به نظر آید.


 
 
نوشته‌های اخیر