تبلیغات

, کتاب خیاطی به روش مولر با انواع یقه ها
, آموزش الگوی شلوار مولر
, آموزش دوخت دامن ساده مولر
, آموزش دوخت کت زنانه مولر
, آموزش یقه ستاره به روش مولر
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: برش عمودی و عصایی روی بالاتنه