تبلیغات
تبلیغات

الگوی دامن لباس عروس

۰


عکس جلیقه دامن,
دامن بلند پلیسه,
الگوی دامن لباس عروس ,
الگوی دامن پلیسه بچه گانه,
دامن کلوش بچه گانه ,

سری جدیدآموزش خیاطی درس دهم- دوخت بلوز آستین کیمونو  یقه مدل دار
 
 
1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع دولا می کنیم.
2- از دولای بسته 8 تا 10 سانت داخل و 6 سانت پائین رفته، دور گردن را رسم می کنیم.
3- از دولای بسته پارچه به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع به سمت چپ و 7 سانت پایین رفته، خط سرشانه را رسم می کنیم. از خط سرشانه 20 سانت به پائین و 2 سانت به داخل رفته، خط دم آستین را می کشیم.
4- قد بلوز را منهای 5 سانت کرده از سرشانه پایین می رویم.
5- در پایین لباس از دولای بسته به اندازه 4/1 دور باسن به اضافه 8 سانت به سمت چپ رفته و خط پهلو را می کشیم.
6- از دولای بسته روی خط پایین 10 سانت داخل رفته، یک پیله 2 سانتی می دهیم و بعد 2 سانت فاصله می دهیم. سپس یک پیله دو سانتی دیگر نیز می دهیم. این پیله ها را روی قسمت جلو و پشت انجام می دهیم.
7- سجاف پشت را مانند درس شماره 1 برش می زنیم.
8- برای سجاف جلو ابتدا پارچه را دولا می کنیم. سپس از دولای بسته 8 تا 10 سانت داخل و 6 سانت پایین رفته و خط دور گردن را می کشیم.
9- بعد از دور گردن 15 سانت به سمت چپ و 15 سانت به طرف پایین می رویم این دو نقطه را به شکل هلال به هم وصل می کنیم و یک سانت شیب سرشانه می دهیم. سپس خط سرشانه سجاف را می کشیم.
10- پارچه ای جداگانه برای پایین لباس: روی یک لای پارچه مستطیلی به طول دور باسن به اضافه 4 سانت و به عرض 20 سانت رسم می کنیم.
11- پاکتی دم آستین: در روی دولای باز پارچه مستطیلی به طول دم آستین لباس و عرض 8 سانت رسم می کنیم.

روش دوخت
أ‌) اول سجاف جلو را از داخل لباس به طرف رو می دوزیم. بعد سجاف را چین سوزنی می دهیم. یک بار از یقه به طرف پایین سجاف و یک بار نیز از پایین به طرف یقه چین می دهیم.
ب‌) یک تکه پارچه جداگانه به عرض 4 سانت و به طول 6 سانت دولا می کنیم و روی چین سجاف می دوزیم.
ت‌) سجاف پشت را مثل درس شماره یک و بدون چاک می دوزیم. بعد سرشانه های لباس را روی هم قرار می دهیم و سجاف پشت را روی سرشانه جلو تا می زنیم بعد سرشانه را به هم می دوزیم.
ث‌) پارچه را برای پاکتی دم آستین دولا می کنیم و از داخل لباس به سمت روی لباس می دوزیم و آن را اطو می زنیم. بعد در زیر آستین و خط پهلوها را می دوزیم.
ج‌) در سمت چپ خط پهلوی پایین بلوز 10 سانت برای جای دگمه، باز می گذاریم.
ح‌) در پایین لباس چرت های پیله را می بندیم که جمعاً 8 عدد پیله تشکیل می گردد. 4 عدد در جلو و 4 عدد در پشت.
خ‌) برای دوخت پاکتی پایین بلوز، پارچه را از عرض دولا می کنیم تا 10 سانت شود و دو طرف آن را جداگانه می دوزیم.
د‌) سپس پارچه آماده را به پایین بلوز وصل می کنیم. بعد در خط پهلوی سمت چپ دو تا جای دگمه می زنیم.
ذ‌) از وسط پشت به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه یک تا چهار سانت روی سرشانه علامت می گذاریم تا اپل آن را وصل کنیم.
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس دهم- دوخت بلوز آستین کیمونو یقه مدل دار - تصویر 1 آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس دهم- دوخت بلوز آستین کیمونو یقه مدل دار - تصویر 2
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس دهم- دوخت بلوز آستین کیمونو یقه مدل دار - تصویر 3  

تقسیم بندی
خط سرشانه و آستین 49=30+19=2÷38 سرشانه
بلندی بلوز 65=5+60 قد بلوز
گشادی پایین بلوز 33=8+25=4÷100 دور باسن

منبع: www.khanoomi.ir

 

 

 

سری جدیدآموزش خیاطی درس نهم - دوخت بلوز یقه قایقی، آستین کیمونو سه ربع

 
 
1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع دولا می کنیم.
2- از دولای بسته 8 تا 10 سانت داخل و 6 سانت پائین رفته، دور گردن را رسم می کنیم.
3- از دولای بسته به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع به سمت چپ و 7 سانت پایین رفته، خط سرشانه را خط دور گردن وصل می کنیم.
4- از خط سرشانه 20 سانت به طرف پایین و 2 سانت به سمت داخل رفته، «این 2 سانت برای این است که زیر آستین آویزان نشود» خط دم آستین را می کشیم.
5- به اندازه قد بلوز به اضافه 5 سانت از سرشانه پایین می رویم.
6- در پایین بلوز به اندازه 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ رفته و سپس خط زیر بغل را می کشیم.
7- پشت بلوز مثل درس های قبل از روی جلو لباس برش داده می شود، سجاف و دوخت نیز مانند درس های قبلی است.
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس نهم - دوخت بلوز یقه قایقی، آستین کیمونو سه ربع - تصویر 1 آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس نهم - دوخت بلوز یقه قایقی، آستین کیمونو سه ربع - تصویر 2

تقسیم بندی
خط سرشانه و آستین 49=30+19=2÷38 سرشانه
بلندی بلوز 65=5+60 قد بلوز
گشادی پایین 28=3+25=4÷100 دور باسن

منبع:


خرید اینترنتی دامن شلواری ,
روش دوخت کت مجلسی,

دامن ساده پنس دار

۰

دامن پلیسه برای بچه,
جلیقه دامن بچه گانه ,
روش برش پیراهن بچه گانه,
یقه ی کت و دامن,
انواع جلیقه و دامن ,
کت دامن مجلسی بارداری,
دامن حاملگی ,
دامن ساده پنس دار,
سری جدیدآموزش خیاطی درس یازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو  یقه بلند

 
 
1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین تا می زنیم. اگر آستین لباس مچی هم باشد، باز همان قد آستین شمشیری را در نظر می گیریم.
2- برای برش این لباس موارد درس شماره 10 را خط کشی می کنیم. با این تفاوت که قد آستین بلند شمشیری را می کشیم.
3- دوخت تمام قسمت ها مثل درس شماره 10 است.
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس یازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو یقه بلند - تصویر 1

آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس یازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو یقه بلند - تصویر 2


تقسیم بندی
خط سرشانه و آستین 74=55+19=2÷38 سرشانه
بلندی بلوز 65=5+60 قد بلوز
گشادی پایین بلوز 28=3+25=4÷100 دور باسن
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس یازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو یقه بلند - تصویر 3

آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس یازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو یقه بلند - تصویر 4

آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس یازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو یقه بلند - تصویر 5

منبع:

الگوی دامن دراپه

۰

مدل دامن شلواری مجلسی,
دامن جلو باز ,
الگوی دامن دراپه ,
دامن ترک فانتزی ,
الگوی برش دامن شلواری,
آشنایی با الگوی دامن های دور پیلی و دوخت آن ,
مدل جلیقه دامن مجلسی ,
حذف ساسون دامن,
سری جدیدآموزش خیاطی درس سیزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو  به صورت بالاتنه

 
 
1- تمام قسمت های لباس مثل درس شماره 12 است، با این تفاوت که برای بلندی لباس، قد بالاتنه تا کمر را به اضافه 4 سانت می کنیم و از سرشانه پایین می رویم.
2- در پایین لباس 2/1 دور سینه به اضافه 3 سانت می کنیم و از دولای بسته به سمت چپ می رویم.
3- شیب سرشانه برای آستین بلند 9 سانت و برای آستین کوتاه 7 سانت می باشد.

روش برش دامن درس شماره 13
1) پارچه را به اندازۀ 4/1 دور باسن به اضافه 8 تا 12 سانت دولا می کنیم.
2) از دولای بسته 4/1 دور باسن به اضافه سه سانت به سمت چپ می رویم.
3) به اندازه قد دامن به اضافه 5 سانت از خط کمر پایین می رویم.
4) در پایین لباس 4/1 دور باسن به اضافه 8 تا 12 سانت به سمت چپ می رویم و خط پهلو را می کشیم.
5) از این دامن دوبار برش می زنیم یکی پشت و یکی جلو.

روش دوخت
ابتدا تمام قسمت های بالاتنه و دامن را به طور مجزا می دوزیم.
دیگر نیز می دهیم. این پیله ها را روی قسمت جلو و پشت انجام می دهیم.
أ‌) ابتدا تمام قسمت های بالاتنه و دامن را به طور مجزا می دوزیم.
ب‌) بعد بالاتنه را به دامن وصل می کنیم. در روی خط کمر دو ردیف چرخ کاری می کنیم.
ت‌) از بین دو ردیف چرخ کاری کش رد می کنیم. اندازه کش برای این لباس دور کمر منهای 10 سانت می باشد.
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس سیزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو به صورت بالاتنه - تصویر 1 آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس سیزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو به صورت بالاتنه - تصویر 2
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس سیزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو به صورت بالاتنه - تصویر 3

خط سرشانه و آستین 49=30+19=2÷38 سرشانه
بلندی بلوز 43=4+39 قد بالاتنه
گشادی پایین تنه 28=3+25=4÷100 دور باسن
بلندی دامن 75=5+70 قد دامن
گشادی پایین دامن 27=2+25=4÷100 دور باسن

 

 

 

سری جدیدآموزش خیاطی درس دوازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو کنترل شده یقه کراواتی

 
 
1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین بلند شمشیری دولا می کنیم.
2- از دولای بسته پارچه 7 سانت داخل و 7 سانت پائین رفته، دور گردن را می کشیم.
3- از دولای بسته به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ رفته و 9 سانت پایین می رویم.
4- بعد از 9 سانت به اندازه 2/1 دور مچ به اضافه 4 سانت به پائین رفته، از این نقطه 2 سانت داخل می رویم و خط دم آستین را می کشیم.
5- به اندازه قد بلوز به اضافه 5 سانت پایین می رویم.
6- از دولای بسته 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم و علامت می گذاریم.
7- از دولای بسته قسمت بالای 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم.
8- از این نقطه 30 تا 45 سانت پایین می رویم. البته این مقدار متناسب با سایز افراد می باشد. بدین صورت که هر قدر سایز بزرگتر باشد بیشتر پایین می رویم. یا قد بالا تنه منهای 10 سانت پایین می رویم.
9- از دم آستین، زیر بغل را گرد می کشیم به طوری که 30 تا 45 سانت را قطع کند و بعد این خط را ادامه می دهیم تا به پایین لباس وصل شود.
10- بعد از برش تمام قسمت های لباس، وسط جلو را 10 سانت چاک می دهیم و سجاف را روی این چاک می دوزیم.
11- پشت را از روی جلو روبر می کنیم. از وسط پشت برای دور گردن 2 سانت پایین و 7 سانت داخل رفته و دور گردن را می کشیم.
12- یقه لباس: مستطیلی به طول 100 تا 150 سانت و به عرض 8 تا 10 سانت رسم کرده و در هر دو طرف از وسط به اندازه 5 سانت داخل رفته و از دو زاویه بغل خطی به آن نقطه وصل می کنیم که دو تا مثلث به وجود می آید. بعد آنها را قیچی می کنیم.

روش دوخت
1) سرشانه پشت و جلو، سپس خط پهلوی پشت جلو را به هم می دوزیم.
2) سجاف و چاک جلو را می دوزیم. سپس روی سجاف بلندی چاک را قیچی می زنیم.
3) به وسط یقه پشت علامت می گذاریم. بعد وسط یقه کراواتی را روی علامت وسط پشت قرار می دهیم. نصف یقه را به سمت راست و نصف دیگر را به سمت چپ می دوزیم تا سر 10 سانت چاک برسد.
4) باقی مانده بلندی یقه را به طرف روی لباس تا می زنیم و یقه را چرخ می کنیم.
5) بعد از دوختن، دنباله یقه را بر می گردانیم.
6) قسمت باز دور گردن را روی لباس پس دوزی می کنیم.
7) اگر پارچه یقه خشک باشد یک حلقه از خود پارچه درست می کنیم و یقه را از سمت راست و چپ به داخل این حلقه می اندازیم تا به شکل گره در آید.

2/1 سرشانه + قد آستین شمشیری بلند

آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس دوازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو کنترل شده یقه کراواتی - تصویر 1 آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس دوازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو کنترل شده یقه کراواتی - تصویر 2
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس دوازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو کنترل شده یقه کراواتی - تصویر 3
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس دوازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو کنترل شده یقه کراواتی - تصویر 4
برای لباس های یقه دار پشت گردن 2 سانت پایین می رویم برای بدون یقه 4 سانت پایین می رویم در تمام لباسهای یقه دار تقسیم بندی و پارچه لازم مثل درس شماره 11

الگوی دامن والان دار

۸

عکس دامن ترک پ

الگوی دامن بچه گانه یلی دار,
ا,
دوخت شلوار کمری,
الگوی دامن والان دار,
مدل دامن ترک عصایی,
الگوی دامن عروس ,
, دوخت دامن باله ,
سری جدیدآموزش خیاطی درس پانزدهم - دوخت مدل خفاشی ۲

 
 
1- برش این درس مثل درس شماره 14 است با این تفاوت که بلندی لباس قد بلوز می شود و از پهلو از پایین بلوز 20 سانت بالا می رویم و سپس خط زیر بغل را رسم می کنیم.
2- دوخت این لباس مثل درس شماره 14 است «فقط جلو لباس دولای بسته می باشد».

آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس پانزدهم - دوخت مدل خفاشی ۲ - تصویر 1

آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس پانزدهم - دوخت مدل خفاشی ۲ - تصویر 2

 

 

سری جدیدآموزش خیاطی درس چهاردهم - دوخت مانتو مدل خفاشی

 

 
1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین بلند شمشیری تا می زنیم.
2- از دولای باز پارچه 7 سانت برای سجاف اضافه می گذاریم. بعد از سجاف 8 سانت داخل و 8 سانت پایین خط دور گردن جلو را رسم می کنیم.
3- از دولای باز بعد از سجاف 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سمت چپ می رویم. از این نقطه 9 سانت پایین رفته برای شیب سرشانه خط روی آستین را رسم می کنیم. از 9 سانت شیب سراشنه 25 سانت پائین می رویم و از این نقطه 2 سانت داخل رفته خط دم آستین را رسم می کنیم.
4- از سرشانه بلندی لباس به اضافه 5 سانت پایین می رویم.
5- بعد از سجاف 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم. بعد زیر بغل را به شکل هلال به سمت بیرون رسم می کنیم.
6- بعد از برش قسمت جلو، سجاف را تا می زنیم و روی دولای بسته پارچه جداگانه قرار می دهیم. پشت را هم مثل جلو برش می زنیم با این تفاوت که برای دور گردن پشت 8 سانت داخل 4 سانت پایین دور گردن پشت را رسم می کنیم.
7- برش سجاف این لباس مثل درس های قبل است.

روش دوخت
أ‌) برای قسمت جلو از 7 سانت سجاف هر طرف 6 سانت تا می زنیم. دوخت سجاف پشت و جلو مثل درس های قبل است.
ب‌) اول سجاف یقه و سرشانه ها را به هم می دوزیم. بعد دم آستین لباس را چین سوزنی می دهیم، مچ را مثل درس شماره 31 می دوزیم.
ت‌) بعد از دوختن مچ، خط زیر بغل ها را می دوزیم.
ث‌) برای اینکه قسمت جلو تا پایین لباس به اندازه 6 سانت سجاف دارد. برای باقی مانده سجاف پارچه جداگانه به بلندی 20 سانت به عرض 10 سانت برش می زنیم و بعد به اندازه 8 سانت یقه بالاتر گذاشته باقی مانده به سجاف جلو می دوزیم. سپس اتو می زنیم و تا می کنیم مثل برش یقه قیچی می کنیم این روش نیم سجاف می باشد.
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس چهاردهم - دوخت مانتو مدل خفاشی - تصویر 1 آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس چهاردهم - دوخت مانتو مدل خفاشی - تصویر 2

تقسیم بندی
بلندی آستین و سرشانه 74=55+19=2÷38 سرشانه
بلندی لباس 115=5+110 قد تمام
گشادی پایین 28=3+25=4÷100 دور باسن
+ نوشته شده توسط Kh20 در ، ۳۲۲ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: عکس دامن ترک پیلی دار، الگوی دامن بچه گانه، دوخت شلوار کمری، الگوی دامن والان دار، مدل دامن ترک عصایی، الگوی دامن عروس، دوخت دامن باله

آموزش دوخت کت و دامن به زبان ساده

۱

دوخت لباس یقه دلبری ,
گرفتن سفارش دوخت ,
مدل جلیقه دامن بچه گانه ,
دامن ترک کلوش,
دوخت بلوز دامن,
دوخت کمری شلوار,
آموزش دوخت کت و دامن به زبان ساده,
الگوی اولیه دامن ریون؛
از بالا 5سانت پایین آمده و علامت گذاشته (روی خط وسط جلو)
نقطه ی الف روی خط کمر قرار میگیرد.از نقطه ی الف 20 سانت پایین آمده و خط باسن مشخص میشود.ب
از نقطه ی کف، قد دامن را پایین می آییم.خط ث
روی خط باسن یک چهارم باسن از جلو و پشت داخل میشویم
روی خط کمر یک چهارم کمر از پشت و جلو داخل میرویم
از خط کمر 3سانت بالا رفته و خط پهلو ها را به صورت منحنی وصل کرده از پایین هم 2سانت در پهلو بالا می رویم
اگر دامن خمره ای باشد 2سانت داخل میشویم در پایین دامن

 

159- الگوی اولیه دامن ریون-دامن خمره ای - تصویر 1

 

 

 

متاسفانه تصویر اصلی این دامن رو پیدا نکردم اما برای اینکه پیش زمینه ای داشته باشین این عکس و گذاشتم

 

دامنی که توضیح میدم تقریبا شبیه به همینه با این تفاوت که حلزونی ها به صورت اریب دوخته میشن و در واقع مدل اصل دامن که همون آستری رو هم تشکیل میده برش های اریب داره که بهش میگن دامن پیچ

 

162- دامن ترک پیچ - تصویر 1

 

برای روی دامن از حریر (حریر سیلک ) استفاده میکنیم

 

الگوی حریر ها را از دامن 2کلوش در می آوریم.باید خطوطی که قرار است روی پارچه دوخت بخورد رولت شود حتما .پایین دامن لازم نیست دوخته شود

 

برای کمری پارچه را دولا کرده و بدون کش میدوزیم

 

 

 

162- دامن ترک پیچ - تصویر 2

 

آموزش الگوی دامن جیب دار

۳

قیمت دوخت کت و دامن زنانه ,
دوخت دامن بچگانه ,
طریقه دوخت دامن لباس عروس,
برش و دوخت دکلته و دامن کلوش عروس,
اندازه پارچه جهت دوخت کت و دامن ,
آموزش الگوی دامن جیب دار,
طرز دوخت دامن کودکان ,
145- دامن با کمر تزئینی - تصویر 1

 

جنس این دامن از کرپ هست.میتونید با کتان یا ترگال هم این دامن رو بدوزید اما کرپ فکر میکنم شیک تر میشه فقط دوختش یه مقدار سخت تره
الگوی اولیه دامن تنگ رو رسم میکنیم.
دامن و خمره ای میکنیم.به این صورت که از پای دامن هر طرف 2-3سانت به داخل میایم و میرسونیم به خط باسن
در الگوی پشت،به اندازه حدود 20 سانت برای چاک باید در نظر بگیریم که به این منظور،20 سانت از پایین دامن رو در دو طرف 3-4سانت اضافه در نظر میگیریم
ساسون های پشت رو از 2تا در هر طرف به یکی در هر طرف میرسونیم و اضافات رو از پهلو ها و دو ساسون باقی مانده کم میکنیم.اون تک ساسون رو هم در وسط خط کمر الگوی پشت قرار میدیم
 145- دامن با کمر تزئینی - تصویر 2
قسمت جلو:
برای این قسمت الگوی جلو رو باید کامل بکشیم و بعد از این که تکمیل کردیم،کمر دامن رو به 4قسمت تقسیم میکنیم، از پهلو 8سانت پایین میایم، به اولین یک چهارم که رسیدیم 3تا4سانت از نقطه ی اولیه پایین میایم و وصل میکنیم.در سومین قسمت حدود5سانت میایم پایین و از نقطه ی یک چهارم اول وصل میکنیم به این نقطه.به این صورت اون تکه ی بالا طراحی میشه
 145- دامن با کمر تزئینی - تصویر 3
این بخش و کپی میکنیم و از روی الگو برمیداریم
کمر قسمت پشت هم که به صورت برش هست فقط.حدود 4-5سانت از کمر پایین میایم و خط صافی میکشیم
زمان دوخت اول ساسونهارو میدوزیم
بعد در قسمت جلو،اون دو قسمت رو مثل تصویر رویهم قرار داده و از بالا به کمر چرخ میکنیم و از پهلو هم به پهلوهای دامن چرخ میکنیم تا به صورت یک تکه در بیاد
درضمن این دو قسمت دولا هستن و یک لایه شون حتما باید لایه کوبی بشه
دگمه ها هم جنبه ی تزئینی دارن که میتونید به جاشون از سنگ هم استفاده کنید
پیشنهاد میکنم برای جلو هم ساسونهارو حذف کنید تا زمان اطوکشی از زیر سایه نندازه روی کمر دامن
قسمت پشت اول کمر رو میدوزیم
بعد کاملا پشت رو یه کدور تا پایین چرخ میکنیم.به 20سانت چاک دامن که رسیدیم،2سانت قبلش با چرخ محکم کاری میکنیم + قسمت بالا که زیپ میخوره هم باید انتهاش محکم کاری بشه
اطوکشی میکنیم و لای درز پشت رو هم کاملا با اطو  باز میکنیم
اول قسمت زیپ و میشکافیم و زیپ مخفی رو میدوزیم و بعد چاک پایین رو باز میکنیم
اگه میخواید بین چاک باز نباشه ، این قسمت اضافه ی چاک رو به یک طرف تا بزنید و از پشت هم مثل پیله بهم میدوزیم درزشو
یا اینکه، اون مقدار اضافه رو در طرف راست بعد از اینکه خوابونیدم به سمت چپ،دوباره نصفشو برمیگردونیم به سمت راست
یا اینکه کلا بین چاک رو باز کنید و به طرفین اطو بزنید
برای قسمت کمر حتما از سجاف استفاده کنید تا تمیز بشه.میتونید دامن رو آستر کشی هم بکنید که در این صورت ایستایی بهتری خواهد داشت.
آستر کشی رو قبلا توضیح دادم ولی بازم مختصر میگم.آستری دامن فقط از بالا در قسمت کمر وصل میشه.شما اگه سجاف در نظر گرفتید میتونید آستری رو به سجاف بدوزید
از پایین قد آستری حداقل 3سانت کوتاهتر باید باشه و به پایین دامن هم وصل نمیشه
برای دامنهایی مثل این که چاک دارم آستری هم از پشت به همون اندازه (2-3سانت بیشتر)چاک میخوره و دوخته میشه به چاک دامن اصلی منتهی با فاصله ی حداقل 2سانتی یا 2سانت تا دیده نشه بعد از دوخت
برای پشت دوتا جیب فیلتاب یک طرفه دوخته شده که میتونید از سایت تبیان که تو پیوندها هست آموزش تصویری جیب فیلتاب رو ببینید.ولی همونطور که تو تصویر هم دیده میشه خیلی تمیز در نمیاد و کمی چین میخوره و میتونید از جیب نما استفاده کنید برای پشت

 

164- دامن سندبادی - تصویر 1

 

 


الگوی اولیه دامن ریون را کشیده و خمره ای میکنیم
یکبار از روی همین الگو رولت کرده و برای دامن زیر نگه میداریم.خط کمر را نصف میکنیم و نیمه ی وسط جلو را به 5قسمت تقسیم میکنیم
خط پهلو را در فاصله ی بین باسن و پایین دامن به 5 قسمت تقسیم میکنیم
این 5قسمت پهلو را به صورت منحنی و با خطوط موازی به 5 قسمت کمر وصل میکنیم و برش میدهیم.اوازمان بین پنل ها حدود 4-6 سانت است
برای اینکه اوازمانها دقیق باشد، قبل از برش خطوط نیم ساز زاویه پایین دامن در وسط جلو را رسم میکنیم و به عنوان خط راهنما از آن استفاده میکنیم
در این الگو جلوی دامن کاملا چین و پیله خورده و جمع میشود به طرفین و جلوی دامن باز است.

164- دامن سندبادی - تصویر 2

اگر بخواهیم جلو روی دولای بسته باشد، دو تا از اوازمانها را به پایین دامن رسانده که در خط پای دامن صفر میشود

164- دامن سندبادی - تصویر 3


در این صورت جلو روی دولای بسته قرار داده میشود.برای درز نخوردن پهلوها ابتدا خط اریب بغل الگو را صاف میکنیم و یک الگوی دیگر از روی همین رولت میکنیم و از پهلوها بهم میچشبانیم و روی پارچه قرار میدهیم
تنها وسط پشت درز میخورد که اگر دامن باشد زیپ دوزی میکنیم.

164- دامن سندبادی - تصویر 4


دامن سندبادی بدون الگو-جلو بسته:

دور ران بسته را با متر اندازه میگیریم.اگر پارچه کششکمی داشت آزادتر میگیریم
یک مستطیل رسم میکنیم
شعاع دور ران را از فرمول دامن 2کلوش بدست می آوریم
دور ران تقسیم بر 3 – 1
اندازه طول مستطیل = 2شعاع دور ران + 2قد پشت
عرض مستطیل = 1شعاع دور ران + 1قد وسط جلو

164- دامن سندبادی - تصویر 5
دامن بالا به صورت جلو باز:

برای این مدل، یک ربع دایره میکشیم به شعاع یک دوم دور کمر ضربدر 3

164- دامن سندبادی - تصویر 6

دوخت دامن سه پیلی دار

۵

دوخت دامن سه پیلی دار,
طرز دوخت دامن های مدل دار ,
اموزش دوخت دامن عربی,
دوخت دامن بچه با پارچه های اضافی,
دوخت لبه دامن کلوش,
الگو و دوخت دامن شانل ,
روش دوخت دامن پشت بلند,
گفتیم که اولین مسئله برای رسم الگو اندازه ی هر فرد است. بنابراین باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم. برای رسم الگوی دامن به 3 اندازه احتیاج داریم.
1) دور کمر 2) دور باسن 3) قد دامن
- دور کمر: مطابق شکل 1 متر را در گود ترین قسمت کمر قرار داده، کمر را اندازه می گیریم.
- دور باسن: مطابق شکل 2 متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرار داده دور باسن را اندازه می گیریم.
- قد دامن: متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده، قد دامن را اندازه می گیریم.
آموزش دامن فون از طریق الگوی 4 ترک
- ابتدا اندازه های دور کمر و دور باسن شخص را تقسیم به عدد 8 می کنیم.
- خطی صاف در وسط کاغذ کشیده، از نقطه ی 1 به اندازه ی 20 سانت پایین می آییم تا نقطه ی 2 به دست آید.
- از نقطه ی 1 به اندازه ی قد دامن پایین می آییم تا نقطه ی 3 به دست آید.
- نقاط 1، 2 و 3 را به دو طرف گوینا می کنیم.
- از نقطه ی 1 به اندازه ی 8/1 دور کمر به سمت چپ و راست اندازه می زنیم تا نقاط 4 و 5 به دست آیند.
- از نقطه ی 2 به اندازه ی 8/1 دور باسن به سمت چپ و راست اندازه می زنیم تا نقاط 6 و 7 به دست آیند.
- از نقطه ی 3 به اندازه ی 8/1 دور باسن به سمت چپ و راست اندازه می زنیم تا نقاط 8 و 9 به دست آیند.
- نقاط 4، 6 و 8 را مطابق شکل به هم وصل می کنیم. نقاط 5، 7 و 9 را هم به هم وصل می کنیم.
- از نقطه ی 8 به اندازه ی دلخواه (4 تا 8 سانت) بیرون می رویم تا نقطه ی 10 به دست آید. نقطه ی 10 را به 6 وصل می کنیم.
- از نقطه ی 9 به اندازه ی دلخواه (4 تا 8 سانت) بیرون می رویم تا نقطه ی 11 به دست آید. نقطه ی 11 را به 7 وصل می کنیم.
از این الگو دو بار روی دولای باز در می آوریم. (شکل 1)
به این ترتیب، دامن 4 درز دارد: یکی در وسط جلو، یکی در وسط پشت و دو تا هم در پهلو ها.

 

۱.با استفاده از الگو دامن تنگ
2.با استفاده از الگو دامن چخار ترک.
در این شماره روش اول را شرح می دهیم:
روش اول
– الگو دامن تنگ را مطابق درس های قبل رسم می کنیم، ولی پنس جلو را مساوی بل قد پنس پشت یعنی ١۴ سانت در نظر می گیریم. به عبارت دیگر،خط ٧ به ٨ الگوی جلو را ١۴ سانت اندازه می زنیم.
با این کار ارتفاع پنس های جلو و عقب یکسان می شود.
- مطابق شکل ١ عمل می کنیم؛یعنی خط مرکزی پنس (٧ به ٨) را به پایین امتداد می دهیم. این خط ها روی هر دو الگو رسم کرده سپس از پایین تا نقطه ٨ قیچی می کنیم.
– پنس های بالا را می بندیم تا پایین الگو خود به خود اوزمان بخورد.با این کار پنس های الگو از بین میروند و لب دامن هم گشاد می شود.(شکل دو)قسمت های هاشور خورده اوزمان های الگو هستند.
– مانند درس های قبل الگو جلو را یک بار روی دولای بسته پارچه می گذاریم و می بریم.
– الگوی پشت را یک بار روی دولای باز پارچه می گذاریم و می بریم.
– روش دوخت دامن،کمر و زیپ مانند دامن تنگ است.
                   
اندازه گیری:
اولین مسئله برای رسم الگو اندازه ی هر فرد است. بنابراین باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم. برای رسم الگوی دامن به 3 اندازه احتیاج داریم.
1) دور کمر 2) دور باسن 3) قد دامن
- دور کمر: مطابق شکل 1 متر را در گود ترین قسمت کمر قرار داده، کمر را اندازه می گیریم.
- دور باسن: مطابق شکل 2 متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرار داده دور باسن را اندازه میگیریم.
- قد دامن: متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده، قد دامن را اندازه می گیریم.
آموزش دامن فون از طریق الگوی 4 ترک
- ابتدا اندازه های دور کمر و دور باسن شخص را تقسیم به عدد 8 می کنیم.
- خطی صاف در وسط کاغذ کشیده، از نقطه ی 1 به اندازه ی 20 سانت پایین می آییم تا نقطه ی 2 به دست آید.
- از نقطه ی 1 به اندازه ی قد دامن پایین می آییم تا نقطه ی 3 به دست آید.
- نقاط 1، 2 و 3 را به دو طرف گوینا می کنیم.
- از نقطه ی 1 به اندازه ی 8/1 دور کمر به سمت چپ و راست اندازه می زنیم تا نقاط 4 و 5 به دست آیند.
- از نقطه ی 2 به اندازه ی 8/1 دور باسن به سمت چپ و راست اندازه می زنیم تا نقاط 6 و 7 به دست آیند.
- از نقطه ی 3 به اندازه ی 8/1 دور باسن به سمت چپ و راست اندازه می زنیم تا نقاط 8 و 9 به دست آیند.
- نقاط 4، 6 و 8 را مطابق شکل به هم وصل می کنیم. نقاط 5، 7 و 9 را هم به هم وصل می کنیم.
- از نقطه ی 8 به اندازه ی دلخواه (4 تا 8 سانت) بیرون می رویم تا نقطه ی 10 به دست آید. نقطه ی 10 را به 6 وصل می کنیم.
- از نقطه ی 9 به اندازه ی دلخواه (4 تا 8 سانت) بیرون می رویم تا نقطه ی 11 به دست آید. نقطه ی 11 را به 7 وصل می کنیم.
از این الگو دو بار روی دولای باز در می آوریم. (شکل 1)
به این ترتیب، دامن 4 درز دارد: یکی در وسط جلو، یکی در وسط پشت و دو تا هم در پهلو ها.


طریقه ی دوخت:
ترک ها را به هم وصل می کنیم و یکی از درزها را در قسمت کمر حدود 20 سانت برای دوخت زیپ باز می گذاریم. دوخت کمر مانند دامن تنگ است.

آموزش دوخت دامن لباس عروس

۰

آموزش دوخت دامن لباس عروس,
قیمت دوخت کت دامن,
دوخت دامن شلواری بدون الگو ,
دوخت دامن کوتاه بچه گانه,
کمری دامن,
طرز دوخت دامن کوتاه راسته,
نحوه دوخت دامن پیلی دار,

آموزش دوخت دامن ترک موج دار
آموزش دوخت دامن,دوخت دامن ترک,دوخت دامن ترک موج دار


آموزش دوخت دامن ترک موج دار

● اندازگیری :

اولین مسئله رسم الگو اندازه ی هر فرد است . بنابراین ، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم . برای رسم الگوی دامن به ۳ اندازه احتیاج داریم .

۱) دور کمر
۲) دور باسن
۳) قد دامن

- دور کمر: مطابق شکل ۱ متر را در گودترین قسمت کمر قرارداده ، کمر را اندازه می گیریم ...

دامن ترک موج دار

دامن ترک موج دار

- دورباسن : مطابق شکل ۳ متر را در قسمت برجسته باسن ازپشت قرارداده دور باسن را اندازه می گیریم .

- قد دامن : متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده، قد دامن را اندازه می گیریم .

برای تهیه ی الگوی این دامن ابتدا الگوی اولیه ی دامی ترک را می کشیم، مدل ۶ ترک یا ۸ ترک این دامن بسیار زیبا است و اجرای مدل روی ۶ یا ۸ ترک یکسان است.

● طریقه رسم

- ازنقطه ی ۱ به اندازه ی دلخواه ۲۰ تا ۲۵ سانت بالا می رویم تا نقطه ی ۲ به دست آید.
- نقطه ۲ را به طرف گونیا می کنیم تا نقاط ۳ و۴ به دست آید.
- ازنقاط ۵ و۶ به اندازه ی دلخواه ۷ تا۱۵ سانت بیرون می رویم تا نقاط ۸ و۹ به دست آید. (هر چه این مقدار بیشتر باشد موج های پایین دامن بیشتر است.)
- نقطه ی ۷ را به نقطه ی ۳ وصل می کنیم . نقطه ی ۸ را به نقطه ی ۴ وصل می کنیم .
- اندازه ی ۳ به ۵ هر چقدر بود ازنقطه ی ۳ به همان مقدار پایین می آییم تا نقطه ی ۹ به دست آید . نقطه ی ۹ را به ۵ وصل می کنیم.
- اندازه ی ۴ به ۶ هر چقدر بود از نقطه ی ۴ به همان مقدار پایین می آییم تا نقطه ی به دست آید . نقطه ی ۱۰ را به ۶ وصل می کنیم .
- مناطق هاشور خورده را قیچی کرده دور می ریزیم.
- از این الگو به تعداد مورد نیاز درآورده به هم می دوزیم.
- دوخت کمر و زیپ مانند دامن تنگ ساده است.

 

آموزش دوخت دامن سندبادی
آموزش دوخت دامن,دوخت دامن سندبادی


آموزش دوخت دامن سندبادی


ایران مطلب : الگوی اولیه دامن ریون را کشیده و خمره ای میکنیم
.یکبار از روی همین الگو رولت کرده و برای دامن زیر نگه میداریم.خط کمر را نصف میکنیم و نیمه ی وسط جلو را به 5قسمت تقسیم میکنیم .خط پهلو را در فاصله ی بین باسن و پایین دامن به 5 قسمت تقسیم میکنیم .این 5قسمت پهلو را به صورت منحنی و با خطوط موازی به 5 قسمت کمر وصل میکنیم و برش میدهیم.اوازمان بین پنل ها حدود 4-6 سانت است .برای اینکه اوازمانها دقیق باشد، قبل از برش خطوط نیم ساز زاویه پایین دامن در وسط جلو را رسم میکنیم و به عنوان خط راهنما از آن استفاده میکنیم .در این الگو جلوی دامن کاملا چین و پیله خورده و جمع میشود به طرفین و جلوی دامن باز است.

آموزش دوخت دامن,دوخت دامن سندبادی

اگر بخواهیم جلو روی دولای بسته باشد، دو تا از اوازمانها را به پایین دامن رسانده که در خط پای دامن صفر میشود

در این صورت جلو روی دولای بسته قرار داده میشود.برای درز نخوردن پهلوها ابتدا خط اریب بغل الگو را صاف میکنیم و یک الگوی دیگر از روی همین رولت میکنیم و از پهلوها بهم میچشبانیم و روی پارچه قرار میدهیم
تنها وسط پشت درز میخورد که اگر دامن باشد زیپ دوزی میکنیم.

آموزش دوخت دامن,دوخت دامن سندبادی


دامن سندبادی بدون الگو-جلو بسته:

دور ران بسته را با متر اندازه میگیریم.اگر پارچه کششکمی داشت آزادتر میگیریم .یک مستطیل رسم میکنیم .شعاع دور ران را از فرمول دامن 2کلوش بدست می آوریم.

دور ران تقسیم بر 3 – 1
اندازه طول مستطیل = 2شعاع دور ران + 2قد پشت
عرض مستطیل = 1شعاع دور ران + 1قد وسط جلو

آموزش دوخت دامن,دوخت دامن سندبادی

دامن بالا به صورت جلو باز:

برای این مدل، یک ربع دایره میکشیم به شعاع یک دوم دور کمر ضربدر 3

آموزش دوخت دامن,دوخت دامن سندبادی

 

 

دوخت دامن کلوش دخترانه

۳

دوخت دامن کلوش دخترانه ,
دوخت دامن به روش متریک,
طرز دوخت دامن پلیسه ,
فیلم اموزش دوخت دامن راسته,
روش دوخت دامن راسته کوتاه ,
دوخت دامن شلواری تصویری,
دوخت دامن شلواری پیلی دار,
● طریقه ی رسم دامن لنگی

۱) الگوی دامن تنگ را کشیده، در صورت تمایل تبدیل به فون می کنیم.
۲) از نقطه ی ۱ به اندازه ی ۱۲ سانت بیرون می رویم تا نقطه ی ۲ به دست آید.
۳) از نقطه ی ۳ به اندازه ی ۱۵ سانت بیرون می رویم تا نقطه ی ۴ به دست آید.
۴) نقاط ۲ و ۴ را با خط راست به هم وصل می کنیم.
۵) به الگوی پشت هیچ تغییری نمی دهیم.
۶) از الگوی جلو یک بار روی دولای باز طوری در می آوریم که خط وسط جلو (یعنی خط ۳-۱) موازی با لبه ی پارچه باشد.
۷) از الگوی پشت یا بار روی دولای بسته ی پارچه در می آوریم. چون جلوی این دامن باز است، پشت را بدون درز در نظر می گیریم. در ضمن، پشت این دامن دیگر زیپ لازم ندارد.
۸) پارچه ی کمر این دامن مستطیلی است به در ازای «دور کمر+ ۲۶ سانت» و به پهنای دلخواه.

دوخت دامن تمام کلوش

۰

دوخت دامن تمام کلوش ,
انواع دوخت دامن عروس,
طرز دوخت دامن راسته ,
دوخت دامن عروس,
دانلود آموزش دوخت دامن عروس ,
روش دوخت دامن ترک,
دوخت دامن دورپیلی ,

آموزش دوخت دامن لنگی ,دوخت دامن لنگی,مدل دامن لنگی,طریقه ی رسم دامن لنگی,الگوی دامن لنگی,الگوی دامن تنگ,الگوی دامن فون,دامن لنگی,خیاطی

آموزش دوخت دامن لنگی


ایران مطلب :
این مدل دامن بسیار ساده است و برای اندام های متناسب بهتر است. افراد خیلی لاغر و افراد خیلی چاق از این دامن نباید استفاده کنند. این مدل دامن به دلیل داشتن برش عمودی روی پا قد را بلندتر از آنچه که هست نشان می دهد. بنابراین، افرادی که دارای پاهای بلند هستند بهتر است از این دامن استفاده نکنند. دامن لنگی برای افرادی که دارای بالاتنه ی بلند و پاهای کوتاه هستند بسیار مناسب است…

الگوی دامن لنگی را هم روی دامن تنگ و هم روی دامن فون (بنا به سلیقه) می توان اجرا کرد. توجه داشته باشید که اگر از الگوی تنگ استفاده می کنید، قدم زدن و نشستن و برخاستن با این دامن کمی سخت خواهد بود؛ اما اگر از الگوی فون استفاده کنید دامن آزادتر خواهد بود.

نوشته‌های اخیر