تبلیغات
تبلیغات

الگوی دامن لباس عروس

۰


عکس جلیقه دامن,
دامن بلند پلیسه,
الگوی دامن لباس عروس ,
الگوی دامن پلیسه بچه گانه,
دامن کلوش بچه گانه ,

سری جدیدآموزش خیاطی درس دهم- دوخت بلوز آستین کیمونو  یقه مدل دار
 
 
1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع دولا می کنیم.
2- از دولای بسته 8 تا 10 سانت داخل و 6 سانت پائین رفته، دور گردن را رسم می کنیم.
3- از دولای بسته پارچه به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع به سمت چپ و 7 سانت پایین رفته، خط سرشانه را رسم می کنیم. از خط سرشانه 20 سانت به پائین و 2 سانت به داخل رفته، خط دم آستین را می کشیم.
4- قد بلوز را منهای 5 سانت کرده از سرشانه پایین می رویم.
5- در پایین لباس از دولای بسته به اندازه 4/1 دور باسن به اضافه 8 سانت به سمت چپ رفته و خط پهلو را می کشیم.
6- از دولای بسته روی خط پایین 10 سانت داخل رفته، یک پیله 2 سانتی می دهیم و بعد 2 سانت فاصله می دهیم. سپس یک پیله دو سانتی دیگر نیز می دهیم. این پیله ها را روی قسمت جلو و پشت انجام می دهیم.
7- سجاف پشت را مانند درس شماره 1 برش می زنیم.
8- برای سجاف جلو ابتدا پارچه را دولا می کنیم. سپس از دولای بسته 8 تا 10 سانت داخل و 6 سانت پایین رفته و خط دور گردن را می کشیم.
9- بعد از دور گردن 15 سانت به سمت چپ و 15 سانت به طرف پایین می رویم این دو نقطه را به شکل هلال به هم وصل می کنیم و یک سانت شیب سرشانه می دهیم. سپس خط سرشانه سجاف را می کشیم.
10- پارچه ای جداگانه برای پایین لباس: روی یک لای پارچه مستطیلی به طول دور باسن به اضافه 4 سانت و به عرض 20 سانت رسم می کنیم.
11- پاکتی دم آستین: در روی دولای باز پارچه مستطیلی به طول دم آستین لباس و عرض 8 سانت رسم می کنیم.

روش دوخت
أ‌) اول سجاف جلو را از داخل لباس به طرف رو می دوزیم. بعد سجاف را چین سوزنی می دهیم. یک بار از یقه به طرف پایین سجاف و یک بار نیز از پایین به طرف یقه چین می دهیم.
ب‌) یک تکه پارچه جداگانه به عرض 4 سانت و به طول 6 سانت دولا می کنیم و روی چین سجاف می دوزیم.
ت‌) سجاف پشت را مثل درس شماره یک و بدون چاک می دوزیم. بعد سرشانه های لباس را روی هم قرار می دهیم و سجاف پشت را روی سرشانه جلو تا می زنیم بعد سرشانه را به هم می دوزیم.
ث‌) پارچه را برای پاکتی دم آستین دولا می کنیم و از داخل لباس به سمت روی لباس می دوزیم و آن را اطو می زنیم. بعد در زیر آستین و خط پهلوها را می دوزیم.
ج‌) در سمت چپ خط پهلوی پایین بلوز 10 سانت برای جای دگمه، باز می گذاریم.
ح‌) در پایین لباس چرت های پیله را می بندیم که جمعاً 8 عدد پیله تشکیل می گردد. 4 عدد در جلو و 4 عدد در پشت.
خ‌) برای دوخت پاکتی پایین بلوز، پارچه را از عرض دولا می کنیم تا 10 سانت شود و دو طرف آن را جداگانه می دوزیم.
د‌) سپس پارچه آماده را به پایین بلوز وصل می کنیم. بعد در خط پهلوی سمت چپ دو تا جای دگمه می زنیم.
ذ‌) از وسط پشت به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه یک تا چهار سانت روی سرشانه علامت می گذاریم تا اپل آن را وصل کنیم.
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس دهم- دوخت بلوز آستین کیمونو یقه مدل دار - تصویر 1 آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس دهم- دوخت بلوز آستین کیمونو یقه مدل دار - تصویر 2
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس دهم- دوخت بلوز آستین کیمونو یقه مدل دار - تصویر 3  

تقسیم بندی
خط سرشانه و آستین 49=30+19=2÷38 سرشانه
بلندی بلوز 65=5+60 قد بلوز
گشادی پایین بلوز 33=8+25=4÷100 دور باسن

منبع: www.khanoomi.ir

 

 

 

سری جدیدآموزش خیاطی درس نهم - دوخت بلوز یقه قایقی، آستین کیمونو سه ربع

 
 
1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع دولا می کنیم.
2- از دولای بسته 8 تا 10 سانت داخل و 6 سانت پائین رفته، دور گردن را رسم می کنیم.
3- از دولای بسته به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع به سمت چپ و 7 سانت پایین رفته، خط سرشانه را خط دور گردن وصل می کنیم.
4- از خط سرشانه 20 سانت به طرف پایین و 2 سانت به سمت داخل رفته، «این 2 سانت برای این است که زیر آستین آویزان نشود» خط دم آستین را می کشیم.
5- به اندازه قد بلوز به اضافه 5 سانت از سرشانه پایین می رویم.
6- در پایین بلوز به اندازه 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ رفته و سپس خط زیر بغل را می کشیم.
7- پشت بلوز مثل درس های قبل از روی جلو لباس برش داده می شود، سجاف و دوخت نیز مانند درس های قبلی است.
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس نهم - دوخت بلوز یقه قایقی، آستین کیمونو سه ربع - تصویر 1 آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خیاطی درس نهم - دوخت بلوز یقه قایقی، آستین کیمونو سه ربع - تصویر 2

تقسیم بندی
خط سرشانه و آستین 49=30+19=2÷38 سرشانه
بلندی بلوز 65=5+60 قد بلوز
گشادی پایین 28=3+25=4÷100 دور باسن

منبع:


خرید اینترنتی دامن شلواری ,
روش دوخت کت مجلسی,

هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر