تبلیغات
تبلیغات

الگوی دامن دراپه

۰

مدل دامن شلواری مجلسی,
دامن جلو باز ,
الگوی دامن دراپه ,
دامن ترک فانتزی ,
الگوی برش دامن شلواری,
آشنایی با الگوی دامن های دور پیلی و دوخت آن ,
مدل جلیقه دامن مجلسی ,
حذف ساسون دامن,
سری جدیدآموزش خیاطی درس سیزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو  به صورت بالاتنه

 
 
1- تمام قسمت های لباس مثل درس شماره 12 است، با این تفاوت که برای بلندی لباس، قد بالاتنه تا کمر را به اضافه 4 سانت می کنیم و از سرشانه پایین می رویم.
2- در پایین لباس 2/1 دور سینه به اضافه 3 سانت می کنیم و از دولای بسته به سمت چپ می رویم.
3- شیب سرشانه برای آستین بلند 9 سانت و برای آستین کوتاه 7 سانت می باشد.

روش برش دامن درس شماره 13
1) پارچه را به اندازۀ 4/1 دور باسن به اضافه 8 تا 12 سانت دولا می کنیم.
2) از دولای بسته 4/1 دور باسن به اضافه سه سانت به سمت چپ می رویم.
3) به اندازه قد دامن به اضافه 5 سانت از خط کمر پایین می رویم.
4) در پایین لباس 4/1 دور باسن به اضافه 8 تا 12 سانت به سمت چپ می رویم و خط پهلو را می کشیم.
5) از این دامن دوبار برش می زنیم یکی پشت و یکی جلو.

روش دوخت
ابتدا تمام قسمت های بالاتنه و دامن را به طور مجزا می دوزیم.
دیگر نیز می دهیم. این پیله ها را روی قسمت جلو و پشت انجام می دهیم.
أ‌) ابتدا تمام قسمت های بالاتنه و دامن را به طور مجزا می دوزیم.
ب‌) بعد بالاتنه را به دامن وصل می کنیم. در روی خط کمر دو ردیف چرخ کاری می کنیم.
ت‌) از بین دو ردیف چرخ کاری کش رد می کنیم. اندازه کش برای این لباس دور کمر منهای 10 سانت می باشد.
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس سیزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو به صورت بالاتنه - تصویر 1 آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس سیزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو به صورت بالاتنه - تصویر 2
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس سیزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو به صورت بالاتنه - تصویر 3

خط سرشانه و آستین 49=30+19=2÷38 سرشانه
بلندی بلوز 43=4+39 قد بالاتنه
گشادی پایین تنه 28=3+25=4÷100 دور باسن
بلندی دامن 75=5+70 قد دامن
گشادی پایین دامن 27=2+25=4÷100 دور باسن

 

 

 

سری جدیدآموزش خیاطی درس دوازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو کنترل شده یقه کراواتی

 
 
1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین بلند شمشیری دولا می کنیم.
2- از دولای بسته پارچه 7 سانت داخل و 7 سانت پائین رفته، دور گردن را می کشیم.
3- از دولای بسته به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ رفته و 9 سانت پایین می رویم.
4- بعد از 9 سانت به اندازه 2/1 دور مچ به اضافه 4 سانت به پائین رفته، از این نقطه 2 سانت داخل می رویم و خط دم آستین را می کشیم.
5- به اندازه قد بلوز به اضافه 5 سانت پایین می رویم.
6- از دولای بسته 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم و علامت می گذاریم.
7- از دولای بسته قسمت بالای 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم.
8- از این نقطه 30 تا 45 سانت پایین می رویم. البته این مقدار متناسب با سایز افراد می باشد. بدین صورت که هر قدر سایز بزرگتر باشد بیشتر پایین می رویم. یا قد بالا تنه منهای 10 سانت پایین می رویم.
9- از دم آستین، زیر بغل را گرد می کشیم به طوری که 30 تا 45 سانت را قطع کند و بعد این خط را ادامه می دهیم تا به پایین لباس وصل شود.
10- بعد از برش تمام قسمت های لباس، وسط جلو را 10 سانت چاک می دهیم و سجاف را روی این چاک می دوزیم.
11- پشت را از روی جلو روبر می کنیم. از وسط پشت برای دور گردن 2 سانت پایین و 7 سانت داخل رفته و دور گردن را می کشیم.
12- یقه لباس: مستطیلی به طول 100 تا 150 سانت و به عرض 8 تا 10 سانت رسم کرده و در هر دو طرف از وسط به اندازه 5 سانت داخل رفته و از دو زاویه بغل خطی به آن نقطه وصل می کنیم که دو تا مثلث به وجود می آید. بعد آنها را قیچی می کنیم.

روش دوخت
1) سرشانه پشت و جلو، سپس خط پهلوی پشت جلو را به هم می دوزیم.
2) سجاف و چاک جلو را می دوزیم. سپس روی سجاف بلندی چاک را قیچی می زنیم.
3) به وسط یقه پشت علامت می گذاریم. بعد وسط یقه کراواتی را روی علامت وسط پشت قرار می دهیم. نصف یقه را به سمت راست و نصف دیگر را به سمت چپ می دوزیم تا سر 10 سانت چاک برسد.
4) باقی مانده بلندی یقه را به طرف روی لباس تا می زنیم و یقه را چرخ می کنیم.
5) بعد از دوختن، دنباله یقه را بر می گردانیم.
6) قسمت باز دور گردن را روی لباس پس دوزی می کنیم.
7) اگر پارچه یقه خشک باشد یک حلقه از خود پارچه درست می کنیم و یقه را از سمت راست و چپ به داخل این حلقه می اندازیم تا به شکل گره در آید.

2/1 سرشانه + قد آستین شمشیری بلند

آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس دوازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو کنترل شده یقه کراواتی - تصویر 1 آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس دوازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو کنترل شده یقه کراواتی - تصویر 2
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس دوازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو کنترل شده یقه کراواتی - تصویر 3
آموزش خیاطی و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خیاطی درس دوازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو کنترل شده یقه کراواتی - تصویر 4
برای لباس های یقه دار پشت گردن 2 سانت پایین می رویم برای بدون یقه 4 سانت پایین می رویم در تمام لباسهای یقه دار تقسیم بندی و پارچه لازم مثل درس شماره 11
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر